Jogi Nyilatkozat

Adatvédelem

A Sk8 BioMed  Kft. célja valamennyi magyar és európai uniós jogszabály maradéktalan betartása, ideértve üzleti partnerei személyes adatainak védelmét.

Ezen adatokat a Kft. az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságrólszóló 2011. évi CXII. törvény – összhangban az Európai Parlament és a Tanács 95/46 EK. irányelvével– rendelkezéseinek teljes körű betartása mellett kezeli és tárolja. Személyes adatot kizárólag abban az esetben kezelünk, amennyiben ahhoz az érintett hozzájárult, és kizárólag arra a célra használjuk fel, amely cél érdekében az érintett azt a rendelkezésünkre bocsátotta.

A Kft. az adatkezelést az érintett hozzájárulása alapján végzi,és kizárólag a Kft. rendszerén belül, az érintettel fennálló üzleti kapcsolat során használja fel. Az adatokat kizárólag a Kft. mindenkori alkalmazottai kezelhetik, ismerhetik meg.

Tekintettel a számviteli törvényben rögzített, a számlák kötelező megőrzésének időtartamára vonatkozó előírásra, ugyanezen időtartamig a megadott személyes adatokat megőrizzük,nyilvántartjuk. Az érintett az adatkezelés során a 2011. évi CXII. törvény 14-19.§-ban foglalt jogaival élhet, valamint 22-23.§ -ban foglaltak alapján járhat el jogsérelem esetén.

A személyes adatok feldolgozása során a Kft. gondoskodik az adatok biztonságáról, az adatkezelésre vonatkozó szabályok betartásáról,biztosítja az érintettek magánszférájának védelmét!

Cookie-k

Ez a weboldal cookie-kat használ, az alábbi rész a cookie-k használatát, illetve azok kezelésének és törlésének módját írja le.

Mi a cookie?

A számítógép merevlemezéről egy weboldalra megküldött információkat nevezzük “cookie”-nak. Ezek nem számítógépes programok, csupán kis információs fájlok, amelyek lehetővé teszik, hogy egy weboldal a felhasználó böngészési szokásairól adatokat rögzítsen. A legtöbb weboldal használ cookie-kat, mert ezek hozzájárulnak az internetes felhasználói élmény kényelmesebbé tételéhez.  A cookie-k segítségével a weboldal személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat (például megjegyzi a bejelentkezési adatokat, bevásárlókosárba helyezett termékeket vagy az adott felhasználó számára releváns tartalmakat).

Különböző típusú cookie-k léteznek: időleges cookie-k (munkamenet cookie), amelyek a böngésző bezárásakor törlődnek és állandó cookie-k, amelyeket a böngésző nem töröl, hanem törlésig vagy érvényességük lejártáig aktívak maradnak (amely attól függ, hogy a weboldal milyen időszakot adott meg a cookie élettartamaként).

Jelen Jogi Nyilatkozat elfogadásával, valamint a weboldal látogatásával és használatával elfogadja a cookie-k használatát.  A cookie-k használatát elfogadhatja a webböngészőben megadott beállításokkal is.

Felelősség korlátozása

Az oldal látogatásakor – a rákapcsolódással, tallózással, illetve letöltéssel kapcsolatban, közvetlenül, illetve közvetetten vagy véletlenszerűen – felmerülő hibáért, kárért, adatvesztésért, illetve a honlap tartalmi hibáiért vagy hiányosságaiért felelősség sem a társaságot, sem a honlap készítésében és üzemeltetésében résztvevő feleket nem terheli.

A Sk8 BioMed Kft. a portálrendszerén közzétett információk tartalmáért kizárólag a Magyar Köztársaság területén, a hazai jogszabályi rendelkezések keretei között vonható felelősségre.

A Sk8 BioMed  Kft. fenntartja azt a jogot, hogy előzetes bejelentés nélkül a portál bármely vagy összes szolgáltatását megszüntesse.

Az oldalon technikai pontatlanságok és nyomdai hibák előfordulhatnak. A Sk8 BioMed  Kft. fenntartja a jogot, hogy a mindenkor megjelenő tartalmat és az információkban leírt programokat és termékeket bármikor, értesítés nélkül megváltoztassa, kijavítsa és/vagy tökéletesítse.

A vállalati honlapon található hivatkozások, linkek

A Sk8 BioMed Kft.honlapja linkek segítségével egyéb honlapokhoz is kapcsolódhat, a Kft. ezek rendelkezésre állását, elérhetőséget rendszeresen ellenőrzi. Azonban a Sk8 BioMed Kft. nem szavatolja ezen honlapokra mutató linkek folyamatos elérhetőségét, valamint nem vállal felelősséget az így elérhető oldalak tartalmáért még akkor sem, ha Ön a társaság honlapján szereplő hivatkozással jutott oda.

Technikai felelősség

A Sk8 BioMed  Kft. továbbá nem vállal felelősséget és nem vonható felelősségre semmiféle kárért, amely az Ön számítógépét vagy egyéb tulajdonát a portálhoz történő kapcsolódás, illetve hozzáférés során éri annak használata, illetve böngészése következtében, ide értve bármely anyag, adat, szöveg, kép, videó vagy hanganyag letöltése során bekövetkező negatív eseményt.